Quy tắc đặt cược

1. Quy tắc Cybergaming

Nếu một người chơi (hoặc đội) bị loại khỏi trận đấu (vì bất kỳ lý do gì), tất cả các hiệp/thẻ còn lại sẽ bị coi là thua.

Trong trường hợp trận đấu kéo dài hơn 48 giờ, các cược đặt vào trận đấu sẽ được hoàn trả với hệ số bằng 1.

Trong trường hợp trận đấu bị trọng tài dừng và trận tái đấu được quyết định, kết quả của trận đấu bị dừng sẽ không được tính đến.

Nếu một trận được chơi lại sau khi bắt đầu, các cược đặt vào kết quả đã được xác định khi trận đấu bị dừng vẫn được tính. Tất cả các cược khác đặt vào trận đấu được đề cập sẽ được thanh toán với tỷ lệ cược là 1,00. Các cược trận đấu sẽ được tính và được thanh toán theo kết quả của trận đấu.

2. Các loại kết quả của cybergaming

Ai Sẽ Đi Tiếp trong hai/cặp đôi được đề xuất, chỉ ra một người tham gia sẽ đi tiếp trong giải đấu. Nếu cả hai người tham gia đều đã rời khỏi giải đấu, người tốt nhất sẽ là người tham gia đã đi xa nhất trong giải đấu. Nếu cả hai người tham gia đều bị loại trong cùng một hiệp, hệ số thắng cược sẽ bằng “1”. Trong trường hợp người tham gia từ chối tham gia giải đấu trước khi giải đấu bắt đầu, hệ số thắng cược sẽ bằng “1”.

NGƯỜI CHIẾN THẮNG. Người chiến thắng là người tham gia giành được vị trí đầu tiên trong giải đấu. Trong trường hợp một người tham gia từ chối tham gia giải đấu trước khi giải đấu bắt đầu, hệ số thắng của các cược đặt vào người tham gia đó sẽ là “1”.

Cược Chiến Công Đầu – phải xác định đội nào sẽ đánh bại người chơi đối thủ trước.

Cược Giết Roshan Đầu – phải xác định đội nào sẽ đánh bại Roshan trước.

Cược Độ Dài Hiệp Đấu – phải xác định xem hiệp đấu sẽ kéo dài trong thời gian ngắn hơn hay lâu hơn thời gian được đề xuất tính bằng phút. Chỉ có giá trị số nguyên của số phút đã chơi mới được tính, tức là số giây không được tính đến.

Cược chấp, cược tổng cá nhân, và cược tổng hiệp chẵn/lẻ được hiển thị tại “số mạng chết”, trừ khi dòng chỉ định khác. Một "mạng chết" có nghĩa là cái chết của một nhân vật vì bất kỳ lý do gì (bị giết bởi các nhân vật của đối phương, Roshan, creep, v.v.).

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Người chiến thắng - Cược đặt vào người chiến thắng trong trận đấu. Trận đấu bắt đầu với chiến công đầu tiên trong một hiệp đấu súng lục.

1x2 – Nó tương tự như kết quả Người chiến thắng nhưng nó cho biết cơ hội có kết quả hòa. Có sẵn trong các trận đấu mà kết quả hòa có thể xảy ra (chẳng hạn như các trận BO2 hoặc BO1 không có hiệp phụ).

Cược chấp 0 – Cược vào đội thắng mà không bao gồm kết quả hòa. Nếu có kết quả hòa, cược được tính với tỷ lệ cược là 1 (cược sẽ được hoàn trả).

Số bản đồ – Đội thắng (bao gồm cả hiệp phụ) – Cược đặt vào người chiến thắng trên bản đồ đã chọn trong trận đấu. Bao gồm các hiệp bổ sung.

Số bản đồ – Đội thắng trong hiệp một – Cược đặt vào đội đầu tiên thắng 8 hiệp trên bản đồ đã chọn.

Số bản đồ – Số hiệp đấu chẵn/lẻ – Cược đặt vào số hiệp đấu chẵn hoặc lẻ trên bản đồ, không bao gồm hiệp phụ.

Số bản đồ – Nếu có hiệp phụ – Cược đặt vào liệu trận đấu có hiệp phụ trên bản đồ đã chọn hay không.

Số bản đồ – Nếu có giết đồng đội – Cược đặt vào liệu có tiêu diệt đồng đội từ đội đã chọn trên bản đồ đã chọn hay không. Tiêu diệt đồng đội có nghĩa là giết thành viên trong đội của bạn.

Số bản đồ – Nếu có tiêu diệt bằng dao – Cược được đặt vào liệu có tiêu diệt đối thủ bằng dao của đội đã chọn trên bản đồ đã chọn hay không.

Số bản đồ – Đội thắng trong hiệp đấu súng lục – Cược đặt vào đội thắng trong hiệp đấu súng lục đã chọn.

Số bản đồ – Đội thắng trong hai hiệp đấu súng lục – Cược đặt vào đội thắng cả hai hiệp đấu súng lục trên bản đồ đã chọn.

Số bản đồ – Đặt bom trong hiệp đấu súng lục N – Cược đặt vào liệu có đặt bom trong hiệp đấu súng lục được chỉ định trên bản đồ đã chọn hay không.

Hiệp đấu súng lục (hiệp đầu tiên và hiệp thứ hai) là các hiệp đầu tiên và hiệp thứ 16 trong tỷ số chung trên bản đồ.

Tổng số hiệp – Cược đặt vào tổng số hiệp đấu của cả hai đội trong trận đấu, không bao gồm hiệp phụ.

Đội N - Tổng số hiệp – Cược đặt vào tổng số hiệp thắng của đội được chỉ định trong trận đấu, không bao gồm hiệp phụ.

Ví dụ: người chơi đặt cược vào kết quả 24,5+ của đội 2. Trận đấu BO3 kết thúc với kết quả là đội được chỉ định bị thua với tỷ số 11-16: 13-16. Tổng số hiệp đấu mà đội 2 thắng là 24 (11+13). Cược thua khi số hiệp thắng thấp hơn giá trị được chỉ định trong Phiếu cược. Tuy nhiên, nếu một cược được đặt vào kết quả dưới 24,5, và số hiệp thắng trong trận đấu là 24, thì cược đó thắng.

Đội N – Tổng số hiệp đấu súng lục đã thắng – Cược đặt vào liệu đội được chỉ định có thắng số hiệp đấu súng lục đã chọn trong trận đấu hay không.

Số bản đồ – Tổng số hiệp – Cược đặt vào tổng số hiệp trên bản đồ, không bao gồm hiệp phụ. Ví dụ: nếu người chơi đặt cược vào kết quả là 26,5 và tổng số hiệp được chơi trên bản đồ là 26, thì cược sẽ thua vì số hiệp được chơi thấp hơn giá trị được chỉ định trong Phiếu cược. Tuy nhiên, nếu một cược được đặt vào kết quả dưới 26,5 và số hiệp đã chơi là 26, thì cược đó thắng. Số hiệp tối đa có thể chơi là 30.

Số bản đồ – Tổng số hiệp của đội N – Cược đặt vào số hiệp được chỉ định mà đội N đã chơi trên bản đồ được chỉ định, không bao gồm hiệp phụ.

Số bản đồ – Tổng số hiệp của đội N đã chơi cho Những kẻ khủng bố/Đội chống khủng bố – Cược đặt vào số hiệp được chỉ định mà đội N đã thắng trên bản đồ được chỉ định, không bao gồm hiệp phụ, khi thi đấu cho đội được chỉ định: tấn công (Những kẻ khủng bố) hoặc phòng thủ (Đội chống khủng bố).

Số bản đồ – Tổng số hiệp kết thúc bằng vụ nổ bom – Cược đặt vào tổng số hiệp trên bản đồ (không bao gồm hiệp phụ) kết thúc bằng vụ nổ bom.

Số bản đồ – Tổng số giết trong hiệp đấu súng lục – Cược đặt vào tổng số giết của cả hai đội trong hiệp đấu súng lục được chỉ định trên bản đồ.

Cược chấp hiệp đấu – Lợi thế hoặc bất lợi của một trong các đội được hiển thị bằng tổng số hiệp thắng hoặc thua trong trận đấu, không bao gồm hiệp phụ.

Số bản đồ – Cược chấp hiệp đấu – Lợi thế hoặc bất lợi của một trong các đội được hiển thị bằng tổng số hiệp thắng hoặc thua trên bản đồ được chỉ định, không bao gồm hiệp phụ.

Số bản đồ – Đội thắng hiệp X – Cược đặt vào đội thắng trong một hiệp nhất định trên bản đồ được chỉ định. Có thể đạt được chiến thắng trong hiệp bằng cách tiêu diệt tất cả đối thủ trên bản đồ, cho nổ/phá bom hoặc hết thời gian trên bộ đếm thời gian hiệp đấu.

Số bản đồ – Đua đến X hiệp – Cược đặt vào liệu đội nào là đội đầu tiên đạt đến số hiệp đã chọn trên bản đồ được chỉ định.

Số bản đồ – Tỷ số chính xác – Cược đặt vào tỷ số được chỉ định cuối cùng cho bản đồ được chỉ định. Nếu tỷ số trên bản đồ đạt 15-15, tất cả cược đặt vào kèo đó sẽ được tính theo tỷ lệ cược là 1.

Số bản đồ chẵn/lẻ – Cược đặt vào tổng số bản đồ chẵn hoặc lẻ được chơi trong trận đấu. Chỉ được sử dụng cho các trận đấu BO3.

Tổng số bản đồ – Tổng số bản đồ được chơi trong trận đấu.

Cược chấp bản đồ – Lợi thế hoặc bất lợi của một trong các đội được hiển thị bằng số bản đồ thắng hoặc thua.

Tỷ số bản đồ chính xác – Bạn phải chọn tỷ số cuối cùng chính xác trong trận đấu của các bản đồ.

Số bản đồ – Hiệp X – Phương pháp thắng – Bạn phải chọn phương pháp thắng chính xác trong hiệp đã chọn trên bản đồ được chỉ định. Có thể thắng trong hiệp bằng một trong các phương pháp sau: giết tất cả đối thủ trên bản đồ, cho nổ bom, gỡ bom, hết thời gian trên bộ đếm thời gian hiệp đấu.

Số bản đồ-Tổng Trên + Thắng - Cược đặt vào đội nào sẽ thắng bản đồ được đề cập trong thời gian thi đấu chính thức và tổng số hiệp ghi điểm của cả hai đội sẽ cao hơn tổng được chỉ định cho bản đồ này. Cược không bao gồm hiệp phụ (nếu có hiệp phụ, thì các cược đặt vào tất cả kết quả của kèo này sẽ là cược thua).

HIỆP PHỤ

Có thể thắng được bản đồ trong ít nhất 16 hiệp. Trong trường hợp hòa trên bản đồ (khi tỷ số là 15-15), luật thi đấu thường đề nghị thi đấu thêm 6 hiệp, còn gọi là hiệp phụ. Đội đầu tiên thắng 4 trong số 6 hiệp phụ trong thời gian đấu hiệp phụ sẽ là đội chiến thắng. Trong trường hợp hòa trong hiệp phụ (cả hai đội thắng 3 hiệp phụ mỗi hiệp), hiệp phụ tiếp theo sẽ bắt đầu (6 hiệp bổ sung).

Số bản đồ – 1x2 hiệp phụ N – Cược đặt vào người thắng trong hiệp phụ đã chọn trên bản đồ được chỉ định nhưng có cơ hội có kết quả hòa.

Số bản đồ – Tỷ số chính xác của hiệp phụ N – Cược đặt vào tỷ số chính xác cuối cùng của hiệp phụ N trên bản đồ được chỉ định.

Số bản đồ – Số hiệp chẵn/lẻ của hiệp phụ N – Cược đặt vào số hiệp lẻ/chẵn trong hiệp phụ.

Số bản đồ – Tổng số hiệp của hiệp phụ N – Cược đặt vào tổng số hiệp được thi đấu trong hiệp phụ N.

Số bản đồ – Đội thắng trong hiệp 1 của hiệp phụ N – Cược đặt vào đội đầu tiên thắng 3 hiệp trong hiệp phụ N trên bản đồ đã chọn.

Ví dụ: nếu người chơi đặt cược vào kết quả từ 5,5+ và tổng số hiệp đã chơi trong thời gian hiệp phụ là 6, thì cược sẽ thắng vì số hiệp đã chơi cao hơn giá trị được chỉ định trong Phiếu cược. Nếu cược được đặt vào kết quả nhỏ hơn 5,5, và số hiệp đã chơi là 4 hoặc 5, thì cược thắng.

3. Quản lý tài khoản

3.1. Mở tài khoản

Để có quyền truy cập vào tất cả dịch vụ cơ bản trên Trang web, bạn phải mở tài khoản. Để thực hiện việc này, người chơi phải cung cấp địa chỉ email và đặt mật khẩu mà sau này sẽ được sử dụng để vào tài khoản của người chơi.

Người chơi cũng nên điền thông tin cá nhân của họ.

3.2. Tính chính xác của thông tin được cung cấp

Người chơi xác nhận rằng khi đăng ký Trang web, họ đã cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy về bản thân, và nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin này, người chơi phải ngay lập tức cập nhật các thay đổi đó vào hồ sơ. Việc không tuân thủ các quy tắc này hoặc bỏ qua chúng có thể dẫn đến việc đặt ra các giới hạn đối với tài khoản của người chơi, tạm ngưng hoặc khóa tài khoản cũng như hủy bỏ các khoản thanh toán.

3.3. Lịch sử cược

Có thể xem các cược trước đó bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập mục “Cược của tôi” trên trang web. Bằng cách sử dụng bộ lọc để tìm kiếm theo ngày, bạn có thể chọn khoảng thời gian cụ thể mà bạn quan tâm và xem các cược của bạn.

3.4. Lịch sử tài khoản

Có thể truy cập tất cả giao dịch tài chính của bạn bất kỳ lúc nào. Để xem chúng, hãy đăng nhập và nhập mục “Cashbox” và mục “Lịch sử thanh toán”.

3.5. Số dư của bạn

Số dư hiện tại trong tài khoản của bạn được hiển thị ở đầu trang web. Thông tin chi tiết hơn về trạng thái của số dư thực và tiền thưởng có sẵn trên hồ sơ của bạn có trong mục “Số dư”.

4. Nạp tiền

Trước khi nạp tiền vào tài khoản, bạn phải đăng nhập. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, nhấp vào “Cashbox” để chọn phương thức nạp tiền vào số dư của bạn. Sau khi chọn phương thức thanh toán thuận tiện cho bạn (ví dụ: Visa hoặc Mastercard), hãy nhập số tiền cần nạp và nhấp vào “Nạp tiền”.

Tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn đã chọn, bạn có thể được chuyển đến trang cung cấp thông tin xác thực thanh toán cần thiết. Nhập các thông tin cần thiết và nhấp vào "Thanh toán". Nếu giao dịch thành công, tiền sẽ xuất hiện trên số dư của bạn ngay lập tức.

5. Các loại cược

5.1. Cược thông thường

Cược thông thường là cược đặt vào một lựa chọn trong một sự kiện. Đây là loại cược đơn giản nhất, theo đó, lựa chọn của bạn phải thắng thì bạn mới nhận được tiền thắng cược (hoàn trả). Sau khi chọn một kết quả nhất định mà bạn muốn đặt cược, bạn chỉ cần xác định số tiền đặt cược mong muốn và xác nhận. Nếu kết quả là đúng, thì bạn thắng cược. Tiền thắng cược được tính bằng cách nhân hệ số với số tiền đặt cược của bạn.

5.2. Cược nhanh

Bằng cách đặt cược vào kết quả của hai hoặc nhiều sự kiện, cược của bạn sẽ tự động được đặt vào phiếu cược nhanh. Tổng hệ số cho một cược nhanh được tính bằng cách nhân các hệ số của tất cả kết quả.

Lưu ý rằng để giành chiến thắng, tất cả sự kiện có trong cược nhanh phải được dự đoán; thua một trong các sự kiện trong cược nhanh sẽ có nghĩa là thua toàn bộ cược nhanh.

 • Cược nhanh (2) – đây là cược đặt vào hai lựa chọn trong số các sự kiện khác nhau. Cả hai lựa chọn phải thắng để nhận tiền thắng cược (hoàn trả);
 • Cược nhanh (3) – đây là cược đặt vào ba lựa chọn trong số các sự kiện khác nhau. Cả ba lựa chọn phải thắng để nhận tiền thắng cược (hoàn trả);
 • Cược nhanh (X) – đây là cược đặt vào X lựa chọn trong số các sự kiện khác nhau. Toàn bộ X lựa chọn phải thắng để nhận tiền thắng cược (hoàn trả);
5.3. Cược hệ thống

Bằng cách đặt cược vào kết quả của ba sự kiện trở lên, bạn có thể đặt cược kiểu "cược hệ thống" trong phiếu cược. Trong loại cược này, bạn có tùy chọn để tạo một số cược kết hợp sẽ trở thành một phần của "cược hệ thống". "Tiền thắng cược có thể giành được" của một cược như vậy sẽ được tính bằng cách cộng tiền thắng của tất cả cược nhanh đại diện cho "cược hệ thống". Chọn một kết hợp, ví dụ: hai trong ba (2 \ 3) hoặc ba trong sáu (3 \ 6), bạn chọn số kết quả sẽ thắng để nhận được ít nhất một phần tiền thắng. Để nhận được đầy đủ "tiền thắng cược có thể giành được", bạn cần phải đoán tất cả sự kiện có trong "cược hệ thống". Nếu một trong các sự kiện "cược hệ thống" bị thua, bạn sẽ nhận được lợi nhuận ít hơn. Trong một số trường hợp, tiền thắng cược có thể ít hơn số tiền cược. Vì tiền trong "cược hệ thống" được phân phối bằng nhau giữa các cược nhanh cấu thành “cược hệ thống” khi đặt cược, nên số tiền thắng sẽ phụ thuộc vào cược nhanh nào trong số các cược nhanh và tỷ lệ cược mà họ đã chơi. Tổng số tiền cược được tính bằng cách cộng tất cả cược vào các nhóm. Một nhóm là một cược kết hợp trong "cược hệ thống".

 • Cược hệ thống (2\3 - hai trong số ba sự kiện) bao gồm 3 cược nhanh, mỗi cược nhanh tạo nên hai sự kiện. Hai kết quả phải thắng để được nhận một phần tiền thắng cược, và để nhận được toàn bộ số "tiền thắng cược có thể giành được", tất cả các kết quả phải thắng (3);
 • Cược hệ thống (2\4 - hai trong số bốn sự kiện) bao gồm 6 cược kết hợp, mỗi cược tạo thành hai sự kiện. Hai kết quả phải thắng để được nhận một phần tiền thắng cược, và để nhận được toàn bộ số "tiền thắng cược có thể giành được", tất cả các kết quả phải thắng (4);
 • Cược hệ thống (3\6 - ba trong số sáu sự kiện) bao gồm 20 cược nhanh, mỗi cược nhanh tạo ra ba sự kiện. Ba kết quả phải thắng để được nhận một phần tiền thắng cược, và để được nhận toàn bộ số "tiền thắng cược có thể giành được", tất cả các kết quả phải thắng (6);
 • Cược hệ thống (X\Y - X trong số Y sự kiện) gồm ‘Z’ cược kết hợp, mỗi cược có ‘X’ sự kiện. 'X' kết quả phải thắng để được nhận toàn bộ số "tiền thắng cược có thể giành được", tất cả các kết quả phải thắng (Y);

Trước khi đặt cược, bạn có thể kiểm tra cấu trúc kết hợp và tiền thắng cược có thể giành được của từng cược kết hợp trong mục "Chọn một kết hợp" bằng cách nhấp vào dấu kiểm tra ở bên phải con số cho biết số lượng cược kết hợp đó mà là một phần của "cược hệ thống".

6. Các quy tắc chung

6.1. Những thay đổi trong các quy tắc

GG.BET giữ quyền cập nhật các quy tắc bất kỳ lúc nào và thêm các quy tắc mới. Trong trường hợp này, các quy tắc mới hoặc phiên bản mới của các quy tắc sẽ có hiệu lực và sẽ được áp dụng ngay sau khi được công bố trên trang web. Các quy tắc được cập nhật sẽ chi phối tất cả các cược được thực hiện sau khi các quy tắc đó được công bố.

6.2. Giới hạn độ tuổi

Người dưới 18 tuổi (sau đây gọi là “Giới hạn độ tuổi”) bị cấm đăng ký trên trang web của công ty và/hoặc đặt cược. Việc sử dụng Trang web của một người chưa đến Giới hạn độ tuổi sẽ vi phạm trực tiếp Thỏa thuận. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có quyền yêu cầu người chơi cung cấp tài liệu có thể chứng thực độ tuổi của người chơi. Người chơi có thể bị từ chối cung cấp dịch vụ và hoạt động trên tài khoản của họ có thể tạm thời bị tạm dừng nếu không có bằng chứng nào được cung cấp cho thấy độ tuổi của người chơi vượt quá Giới hạn độ tuổi theo yêu cầu của chúng tôi.

6.3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Để thể hiện quan điểm vững chắc của chúng tôi trong việc kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi đăng tải điều khoản về bảo vệ dữ liệu này. Chúng tôi tin rằng các mối quan hệ kinh doanh thích hợp chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở trung thực và tin cậy. Vì vậy, việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.

Bạn có thể vui chơi khi biết rằng chúng tôi đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các giao dịch của bạn. Tất cả thông tin của bạn (bao gồm địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin khác) là riêng tư và bí mật và sẽ không được chuyển giao, bán hoặc phân phối cho các bên thứ ba.

GG.BET đề cao các chính sách ngăn chặn thư rác. Tất cả email được gửi đến người chơi của chúng tôi đều liên quan đến tài khoản người chơi của họ. Các email cũng có thể chứa các tài liệu quảng cáo hiện tại và thông tin về các tính năng mới của trang web. Thông tin về tiền thắng cược của người chơi và các hành động do họ thực hiện cũng được bảo mật nghiêm ngặt và được lưu trữ trong một môi trường được bảo vệ.

GG.BET không tiết lộ thông tin về tiền thắng cược trừ những trường hợp thông tin đó được cơ quan quản lý yêu cầu chính thức. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ trực tuyến. Chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

6.4. Đăng ký nhiều tài khoản

Nghiêm cấm hành vi mở nhiều tài khoản người chơi. Nếu biết một người tham gia cá cược có nhiều tài khoản người chơi, thì tất cả tài khoản trừ một tài khoản sẽ bị đóng và các ưu đãi đặc biệt hơn nữa của công ty sẽ chỉ được gửi đến tài khoản người chơi còn lại.

Nếu nghi ngờ người tham gia cá cược đã mở nhiều tài khoản người chơi với mục đích tận dụng các khuyến mại hoặc tiền thưởng, công ty có quyền thu hồi tất cả các khoản tiền thưởng và ưu đãi và không tính đến chúng khi tính các cược tiếp theo.

7. Các quy tắc chấp nhận cược

7.1. GG.BET chấp nhận các cược trên cơ sở các dòng đang hoạt động được hiển thị trên trang web GG.BET vào ngày cược kết thúc.

7.2. Cược được chấp nhận trong thời gian thi đấu cơ bản của trận đấu trừ khi luật có quy định khác.

7.3. Cược được chấp nhận trước khi sự kiện bắt đầu. Ngoại lệ đối với quy tắc này là Cược Trực tiếp, được áp dụng cho các sự kiện hiện đang diễn ra. Khi đặt cược, người chơi xác nhận rằng họ không biết kết quả của sự kiện mà họ đặt cược.

7.4. Tất cả các tranh chấp (tính toán cược sai, cược không được tính toán, v.v.) được chấp nhận trong 30 ngày kể từ thời điểm sự kiện kết thúc.

7.5. Các thay đổi đối với Dòng (hệ số thắng, giá trị cược chấp và cược tổng, giới hạn cược nhanh, số tiền cược tối đa, v.v.) có thể được GG.BET thực hiện bất cứ lúc nào. Các điều khoản cược của Người chơi trước khi thay đổi một Dòng sẽ được duy trì.

7.6. Khối lượng cược tối thiểu và tối đa cho tất cả các sự kiện thể thao là do GG.BET quy định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước bằng văn bản.

7.7. Bất kỳ cược nào (bao gồm cả Cược Trực tiếp) được đặt vào một sự kiện, kết quả đã được biết trước tại thời điểm cá cược, sẽ được coi là vô hiệu và có thể bị hoàn trả, cũng như bị loại khỏi cược nhanh.

7.8. Tất cả cược trước trận đấu được thực hiện sau khi trận đấu bắt đầu sẽ được tính với tỷ lệ cược là 1.

7.9. Dù GG.BET nỗ lực hết sức để cung cấp thông tin chính xác, nhưng công ty không chịu trách nhiệm về những sai lầm rõ ràng của nhân viên và/hoặc sự thiếu sót có thể gây ra hiển thị sai các hệ số, nhập kết quả, danh sách người tham gia hoặc thời gian bắt đầu sự kiện.

7.10. Người chơi phải chịu trách nhiệm duy nhất về các cược của họ. Người chơi có nghĩa vụ đảm bảo rằng các thông tin cược của họ là chính xác. Ngay sau khi một cược đã được thực hiện và đã được xác nhận, Người chơi không thể thay đổi hoặc hủy bỏ. Tất cả cược được hiển thị rõ ràng trên màn hình cùng với một yêu cầu Khách hàng nhập mật khẩu của họ để thể hiện sự đồng ý với các điều khoản cược trước khi cược đó được chấp nhận. Không thể sửa đổi được sau khi cược được chấp nhận.

7.11. Lỗi kết nối hoặc các lỗi kỹ thuật khác trong các liên lạc của Người chơi sẽ không phải là lý do để hủy cược nếu cược đã được đăng ký trên máy chủ.

7.12. Trong trường hợp, nếu vì bất kỳ lý do gì mà đội gặp lỗi kỹ thuật hoặc một trong các đối thủ bị truất quyền thi đấu trước khi trận đấu kết thúc, tất cả các kèo đã biết kết quả tại thời điểm trận đấu bị gián đoạn, sẽ được tính theo kết quả hiện có, các kèo còn lại sẽ được tính với tỷ lệ cược là 1.

Trong trường hợp, khi chỉ một phần của bản đồ hoặc hiệp đấu được thi đấu theo loạt, kèo thắng trận sẽ được tính theo tỷ số chính thức của trận đấu, và tất cả các kèo khác (bao gồm tỷ số chính xác, cược chấp, cược tổng, cược lẻ/chẵn) sẽ được hoàn trả.

Ngoại lệ là khi định dạng trận đấu đã thay đổi. Trong trường hợp này, các cược đặt vào trận/các trận đã chơi trong trận đấu sẽ được thanh toán; kèo "Đội thắng", cũng như tất cả kèo khác (bao gồm cược tỷ số chính xác, cược chấp, cược tổng, cược số bản đồ chẵn/lẻ) sẽ được hoàn trả.

7.13. GG.BET có quyền không chấp nhận cược từ người chơi mà không cần đưa ra lý do, cũng như không chấp nhận cược từ những người đã vi phạm quy tắc. GG.BET có quyền đóng hoặc tạm thời khóa tài khoản của các khách hàng cá nhân mà không cần thông báo trước.

7.14. Người dùng bị cấm đặt nhiều cược giống nhau vào cùng một trận đấu để lách các giới hạn. Những hành động như vậy sẽ bị coi là vi phạm lớn các quy tắc và có thể dẫn đến việc phải chịu thêm các giới hạn bổ sung, giới hạn cá cược, và có thể dẫn đến bị khóa tài khoản.

7.15. THỜI GIAN TRÒ CHƠI TRÊN/DƯỚI

Cược vào kèo ‘THỜI GIAN TRÒ CHƠI TRÊN/DƯỚI’ được tính dựa trên tổng thời lượng trận/trận đấu. Thời lượng được xác định bằng bộ đếm thời gian chính thức trong trò chơi. // Ví dụ: THỜI GIAN TRÒ CHƠI TRÊN/DƯỚI, trận được chơi trong 36 phút 01 giây. Đây được coi là phút thứ 37, cược thắng sẽ là ‘Trên 36,5’, cược thua sẽ là ‘Dưới 36,5’. Nếu trận được chơi trong 36 phút 00 giây, thì cược thắng sẽ là ‘Dưới 36,5’ và cược thua sẽ là ‘Trên 36,5’.

7.16. Nếu một sự kiện thể thao bị hoãn, bị gián đoạn hoặc bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì, tất cả cược đặt vào sự kiện này sẽ có hiệu lực cho đến khi sự kiện diễn ra, miễn là điều này xảy ra trong vòng 48 giờ kể từ thời gian bắt đầu chính thức ban đầu. Nếu sự kiện không được hoàn thành trong vòng 48 giờ, các cược đó sẽ được thanh toán với tỷ lệ cược là 1,00.

7.17. Cược đội thắng có nghĩa là cược đặt vào đội thắng trong trận đấu. Cược được thanh toán dựa trên số trận hoặc hiệp đấu (nếu trận đấu chỉ diễn ra trong 1 trận) thắng. Cược sẽ được thanh toán bao gồm cả các hiệp phụ (trừ khi có quy định khác tại 7.13).

7.18. Nếu có các sự kiện xảy ra khiến nhà cái không thể hoạt động bình thường (vấn đề kỹ thuật, lỗi con người, v.v.) cược sẽ bị xem là vô hiệu và tiền cược được trả lại đầy đủ cho người chơi. 

8. Đặt cược từ số dư tiền thưởng của một người

8.1. Khi đặt cược từ số dư tiền thưởng của một người, sẽ áp dụng các quy tắc và điều kiện để đặt cược với tiền thưởng đang hoạt động. Bạn có thể tự làm quen với các điều kiện này trong mục “Khuyến mại” tại GG.BET.

8.2. Nếu một cược đã được đặt từ số dư tiền thưởng chưa được thắng lại và đã được sử dụng hết bởi khoản thanh toán trước thời điểm cược đó được tính toán, thì cược đã cho sẽ bị hủy và không có tính toán nào khác được thực hiện trên đó.

8.3. Mỗi người chơi có hai số dư: một số dư thực và một số dư tiền thưởng. Số dư thực của người chơi chủ yếu được sử dụng để đặt cược. Chỉ khi số tiền trên tài khoản của người chơi bằng 0 thì người đó mới có thể bắt đầu sử dụng tiền thưởng để chơi. Tất cả tiền thắng cược nhận được khi sử dụng quỹ tiền thưởng để chơi sẽ được tính vào số dư tiền thưởng của người chơi.

8.4. Nếu một cược được thực hiện từ số dư tiền thưởng mà sau đó đã được thắng lại (tiền được chuyển thành tiền thực), thì sẽ không thực hiện các tính toán tiếp theo đối với cược đó.

8.5. Nếu người chơi, vì bất kỳ lý do gì, không muốn sử dụng quỹ tiền thưởng, thì họ có thể đặt cược bằng tiền thật mà không liên quan đến quỹ tiền thưởng. Người chơi có thể truy cập số tiền thực hiện có bằng cách nhấp vào số dư của họ ở phần trên cùng của màn hình.

9. Cược trực tiếp

Cược trực tiếp là cược được thực hiện trong một sự kiện và chỉ dành cho kết quả, kết quả vẫn chưa được xác định. Cược trực tiếp được cung cấp trong mục đặc biệt “Cược trực tiếp”

9.1. Hệ số trong Cược trực tiếp

Hệ số cho các sự kiện thay đổi trong thời gian thực. Hệ số có thể tăng hoặc giảm trong khoảng thời gian giữa việc lựa chọn đặt cược và chấp nhận cược, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền thắng cược. Hệ số cho các cược này thay đổi dần dần để phản ánh sự phát triển của các sự kiện trong trận đấu

9.2. Kết quả Cược trực tiếp

Kết quả của cược “Trực tiếp”, trên cơ sở tính toán cược, là kết quả được biết ngay sau khi kết thúc sự kiện. Tất cả thay đổi tiếp theo sẽ không được tính đến khi quyết định cược “Trực tiếp” được đề xuất.

GG.BET thực hiện việc tính toán cược “Trực tiếp” trên cơ sở dữ liệu thống kê của riêng chúng tôi về diễn biến thực tế của trò chơi. Trừ khi có quy định khác, trong cược “Trực tiếp”, tất cả cược đặt vào các vận động viên không tham gia thi đấu sẽ bị coi là vô hiệu. Đối với kết quả, kết quả được biết đến trong trận đấu, việc tính toán cược, nếu có thể, sẽ được thực hiện trực tiếp khi sự kiện kết thúc.

Tất cả cược mà kết quả đã được xác định trong chế độ “Trực tiếp” (cụ thể là cược xem ai sẽ thắng trong một phân đoạn nhất định của trận đấu hoặc tổng số sẽ bao gồm “nhiều hơn”), sẽ được coi là hợp lệ và được tính ngay cả trong trường hợp giải đấu hoặc sự kiện bị gián đoạn.

Các yêu cầu đặt cược được thực hiện trong một sự kiện Trực tiếp sẽ được xem xét trong vòng 24 giờ kể từ khi sự kiện bắt đầu.

Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc không được hoàn thành trong vòng 48 giờ, các cược được tính cho đến thời điểm này sẽ không được tính lại. Đối với các kết quả, kết quả không được xác định rõ ràng, chưa diễn ra và/hoặc chưa được hoàn thành đầy đủ, hệ số tiền thắng cược sẽ bằng “1” (hoàn trả cược).

10. Cược tối thiểu và tối đa

10.1. Cược tối thiểu

Khối lượng cược tối thiểu cho tất cả các sự kiện và thể thao là 0,5 Euro hoặc USD.

10.2. Cược tối đa

Khối lượng cược tối đa cho một sự kiện được hiển thị trên dòng hiện tại và được GG.BET xác định cho từng sự kiện cụ thể, cũng như cho từng loại cược và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước dưới bất kỳ hình thức nào.

GG.BET giữ quyền giới hạn số tiền cược tối thiểu và tối đa cho các sự kiện riêng lẻ, từ chối hoặc hủy bỏ các cược lặp lại cho một kết quả và có cùng kết quả, hoặc trên thực tế là cùng một kết hợp kết quả từ một người tham gia đặt cược và/hoặc một nhóm người tham gia đặt cược, cũng như giới thiệu hoặc hủy bỏ mọi giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào đối với tất cả người tham gia đặt cược và/hoặc nhóm người tham gia đặt cược mà không cần thông báo thêm và bất kỳ giải thích nào về lý do của các hạn chế đó.

11. Tiền thưởng và khuyến mại

GG.BET thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mại cho người chơi mới và người chơi lâu năm. Bạn có thể nhận thêm thông tin chi tiết bằng cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi

12. QUY TẮC ĐẶT CƯỢC BATTLEGROUNDS (PUBG), FORTNITE và Call of Duty Warzone của PLAYERUNKNOWN

12.1. Ghi lại trận đấu dưới dạng clip Twitch có sẵn để nhận theo yêu cầu. Tất cả khiếu nại sẽ được xem xét trong vòng 24 giờ kể từ khi trận đấu kết thúc.

12.2. Kèo “Tổng giết bắn trúng đầu” – chỉ tính đến các frag (giết đối thủ) do thực hiện bắn trúng đầu.

12.3. Nếu trò chơi được chơi theo thể thức đội (bộ đôi hoặc đội hình), kèo "Tổng giết" và "Tổng giết bắn trúng đầu " chỉ được tính dựa trên kết quả của một người chơi, được chỉ ra trong phần đầu của trò chơi, nhưng vị trí cuối cùng trong một kèo tỷ số (Top 5/10/20...) được tính theo kết quả của toàn đội.

12.4. Trong trường hợp nếu streamer rời khỏi trận đấu qua menu trò chơi trước khi kết thúc, tất cả cược vẫn có hiệu lực cho trận đấu tiếp theo.

12.5. Nếu có những trường hợp không xác định được kết quả của trận đấu, thì các cược đã chơi cho đến thời điểm đó sẽ được tính bằng kết quả cuối trận, tất cả cược khác sẽ được tính theo tỷ lệ cược là 1,0.

12.6. Nếu streamer thay đổi chế độ chơi, tất cả cược đã được đặt trước khi kết thúc sẽ được tính với tỷ lệ cược là 1,0.

12.7. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào của streamer (người chơi), lỗi hoặc lỗi phần mềm trong trò chơi khiến người chơi không đạt được kết quả mong muốn.

12.8. Trong trường hợp luồng truyền phát bị xem trộm, công ty có quyền tính tất cả các cược được thực hiện trong trận đấu này với tỷ lệ cược là 1,0.

13. Quy tắc cá cược eSport cơ bản

13.1. Mô hình trò chơi này do trí tuệ nhân tạo lập ra và chịu trách nhiệm về kết quả của các trận đấu. Quy tắc cá cược tiêu chuẩn của GG.BET áp dụng cho tất cả các loại cá cược, kết toán cược và mức trả thưởng tối đa trong cá cược eSport.

13.2. Nếu trận đấu bị hủy do người thi đấu bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu, mất kết nối Internet, trận đấu được bắt đầu lại hoặc bị tạm dừng, lỗi kỹ thuật hoặc bị can thiệp thì cược vào tất cả các kèo trở nên vô hiệu, trừ trường hợp kết quả kèo đã được xác định trước khi trận đấu bị hủy.

13.3. Nếu trận đấu không được hoàn thành trong vòng 48 giờ thì cược được tuyên bố vô hiệu và được hoàn tiền.

13.4. Bóng đá eSport

13.4.1. Bóng đá eSport là sự kiện ảo có một mô hình trận đấu trực tiếp do máy tính tạo ra.

13.4.2. Các giải đấu bóng đá eSport diễn ra trên FIFA 23.

13.4.3. Mô hình trò chơi này do trí tuệ nhân tạo lập ra và chịu trách nhiệm về kết quả của các trận đấu.

13.4.4. Quy tắc kết toán cược giống như quy tắc kết toán cược bóng đá.

13.4.5. Cược đặt vào trận đấu bóng đá eSport sẽ được chấp nhận trong thời gian thi đấu chính thức và bao gồm thời gian bù giờ mà trọng tài thêm vào cuối mỗi hiệp.

13.4.6. Cược "Vào vòng tiếp theo" được cung cấp cho các trận đấu trong giải đấu, mà trong đó, khi diễn ra trường hợp hòa trong thời gian thi đấu chính thức, quy tắc này quy định rằng hiệp phụ và/hoặc loạt luân lưu sẽ diễn ra để phân định thắng thua.

13.4.7. Không giới hạn số lần thay người và các đội có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp cầu thủ nào.

13.4.8. Tất cả trận đấu đều được phát trực tuyến.

13.4.9. Nếu trận đấu bị dừng do trục trặc kỹ thuật (lỗi máy tính, mất kết nối, v.v.) thì cược được kết toán với tỷ lệ cược 1,00, trừ trường hợp cược vào các kèo có kết quả đã được xác định trước khi trận đấu bị gián đoạn.

13.4.10. Nếu stream sự kiện bị gián đoạn do trục trặc kỹ thuật (mất kết nối, DDoS, v.v.) thì cược vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp không thể xác định kết quả chung cuộc của trận đấu.

13.4.11. Công ty cá cược chấp nhận cược trong các thể thức trận đấu sau: FIFA 23. 2х4 phút, Volta Rush 4v4. FIFA 23, Volta Football League. FIFA 23.

13.5. FIFA 23. 2х4 phút

13.5.1. Thể thức này là thể thức trận đấu trong FIFA, trong đó hai đội bóng ảo, mỗi đội có 11 cầu thủ, thi đấu trên một sân bóng ảo.

13.5.2. Thời gian thi đấu chính thức: 8 phút (2 hiệp, mỗi hiệp 4 phút)

13.5.3. Đối với các trận đấu mà thời gian thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa, hiệp phụ và/hoặc loạt luân lưu phải diễn ra để phân định thắng thua.

13.5.4. Độ khó: Huyền thoại

13.5.5. Thể thức trận đấu: 11x11

13.5.6. Cược được chấp nhận trong thời gian thi đấu chính thức và không bao gồm hiệp phụ hoặc loạt luân lưu, ngoại trừ cược "Vào vòng tiếp theo".

13.5.7. Cược "Vào vòng tiếp theo" được cung cấp cho các trận đấu kết thúc với tỷ số hòa sau khi hết thời gian thi đấu chính thức, quy tắc này quy định rằng hiệp phụ và/hoặc loạt luân lưu sẽ diễn ra để phân định thắng thua.

13.6. Volta Rush 4v4. FIFA 23

13.6.1. Thể thức này là chế độ Volta trong FIFA, trong đó hai đội bóng ảo, mỗi đội có 4 cầu thủ, chơi bóng đá đường phố trên một sân bóng ảo nhỏ mà không có thủ môn.

13.6.2. Thời lượng trận đấu: 6 phút (2 hiệp, mỗi hiệp 3 phút)

13.6.3. Thể thức trận đấu: 4x4

13.6.4. Độ khó: Huyền thoại  

13.7. Volta Football League. FIFA 23

13.7.1. Thể thức này là một thể thức trận đấu trong FIFA, trong đó hai đội bóng ảo, mỗi đội có 5 cầu thủ, chơi bóng đá đường phố trên một sân bóng ảo nhỏ.

13.7.2. Thời lượng trận đấu: 6 phút (2 hiệp, mỗi hiệp 3 phút)

13.7.3. Thể thức trận đấu: 5x5

13.7.4. Độ khó: Đẳng cấp thế giới

13.8. Bóng rổ eSport

13.8.1. Bóng rổ eSport là một trò chơi ảo, mang tính mô phỏng do máy tính tạo ra và sử dụng NBA2K để giả lập các trận đấu bóng rổ.

13.8.2. Đây là sự kiện ảo, gồm có một mô hình trận đấu trực tiếp do máy tính tạo ra.

13.8.3. Mô hình trò chơi này do trí tuệ nhân tạo lập ra và chịu trách nhiệm về kết quả của các trận đấu.

13.8.4. Các trận đấu diễn ra trong bốn hiệp, mỗi hiệp kéo dài 4, 5, 6, 10 hoặc 12 phút (thời lượng của mỗi hiệp được ghi trong tên giải đấu) và 3 phút bù giờ.

13.8.5. Độ khó: Đấu trường danh vọng

13.8.6. Các loại cược có sẵn:

 • Thắng bao gồm hiệp phụ
 • Chấp bao gồm hiệp phụ
 • Tổng bao gồm hiệp phụ (Tài/Xỉu)
 • Tổng cá nhân bao gồm hiệp phụ (Tài/Xỉu)
 • Thắng (Hiệp)
 • Chấp (Hiệp)
 • Tổng (Tài/Xỉu) (Hiệp)
 • Tổng cá nhân (Tài/Xỉu) (Hiệp)

13.8.7. Nếu trận đấu bị dừng do trục trặc kỹ thuật (lỗi máy tính, mất kết nối, v.v.) thì cược chưa kết toán sẽ được trả thưởng với tỷ lệ cược 1,00.

13.8.8. Cược đặt vào trận tái đấu (nếu diễn ra) được chấp nhận như cược đặt vào một sự kiện mới.

13.8.9. Nếu stream sự kiện bị gián đoạn do trục trặc kỹ thuật (mất kết nối, DDoS, v.v.) thì cược vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp không thể xác định kết quả chung cuộc của trận đấu.

13.8.10. Số tiền đặt cược tối đa do công ty cá cược quy định cho từng sự kiện và từng kèo riêng lẻ.

13.8.11. Giới hạn và số tiền đặt cược có thể được điều chỉnh cho các giải đấu khác nhau mà không cần thông báo trước.

13.9. Bóng rổ đường phố eSport

13.9.1. Bóng rổ đường phố eSport là một trong số các chế độ trò chơi khác nhau có trên trò chơi giả lập bóng rổ NBA2K.

13.9.2. Bóng rổ đường phố có thể theo các thể thức khác nhau: 1x1, 2x2, 3x3, 4х4 và 5х5 (thể thức trận đấu được ghi trong tên giải đấu)

13.9.3. Độ khó: Đấu trường danh vọng

13.9.4. Đội hình (thông số và sức mạnh của người tham gia) trở thành chính thức vào thời điểm sự kiện bắt đầu (nếu trận đấu diễn ra theo thể thức 2х2, 3х3, 4х4 hoặc 5х5 thì những cầu thủ mạnh nhất từ đội hình của các đội tham gia sẽ tham gia).

13.9.5. Các trận đấu được chơi lên đến 11 điểm trong suốt một hiệp.

13.9.6. Một đội/cầu thủ giành được 1 điểm cho mỗi cú ném thành công trong trò chơi từ khu vực bên trong vạch sáu mét (6,2 m) hoặc một cú ném phạt đền.

13.9.7. Thưởng 2 điểm cho một cú ném thành công từ phía sau vạch sáu mét.

13.9.8. Nếu một trong những người tham gia/đội giành được 10 điểm với chiến thắng cách biệt dưới 2 điểm thì trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi chiến thắng cách biệt lớn hơn 1 điểm.

13.9.9. Chấp nhận cả cược trước trận đấu và cược Trực tiếp.

13.9.10. Tất cả trận đấu bóng rổ đường phố eSport đều được phát trực tuyến.

13.9.11. Các loại cược có sẵn:

 • Thắng
 • Chấp
 • Tổng (Tài/Xỉu)
 • Tổng (Chẵn/Lẻ)
 • Tổng cầu thủ cá nhân/đội (Tài/Xỉu)
 • Đua điểm (đội nào sẽ là đội đầu tiên giành được 3, 4, 5 điểm, v.v.)
 • Ghi điểm (cầu thủ/đội nào sẽ ghi điểm thứ 1, thứ 2, thứ 3, v.v.)

13.9.12. Nếu trận đấu bị dừng do trục trặc kỹ thuật (lỗi máy tính, mất kết nối, v.v.) thì cược chưa kết toán sẽ được trả thưởng với tỷ lệ cược 1,00.

13.9.13. Cược đặt vào trận tái đấu (nếu diễn ra) được chấp nhận như cược đặt vào một sự kiện mới.

13.9.14. Nếu stream sự kiện bị gián đoạn do trục trặc kỹ thuật (mất kết nối, DDoS, v.v.) thì cược vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp không thể xác định kết quả chung cuộc của trận đấu.

13.9.15. Số tiền đặt cược tối đa do công ty cá cược quy định cho từng sự kiện và từng kèo riêng lẻ.

13.9.16. Giới hạn và số tiền đặt cược có thể được điều chỉnh cho các giải đấu khác nhau mà không cần thông báo trước.

13.10. Quần vợt eSport

13.10.1. Quần vợt eSport là một cuộc thi đấu quần vợt ảo, do máy tính tạo ra và sử dụng AO Tennis để giả lập các trận đấu thực tế.

13.10.2. Mô hình trò chơi này do trí tuệ nhân tạo lập ra và chịu trách nhiệm về kết quả của các trận đấu.

13.10.3. Quy tắc giống như quy tắc trong quần vợt.

13.10.4. Một trận đấu có thể có một, ba hoặc năm set tùy vào thể thức trận đấu hoặc giải đấu (ghi trong tên giải đấu).

13.10.5. Luật chơi:

 • Tay vợt nào thắng nhiều set nhất sẽ được xác định là người thắng chung cuộc.

13.10.6. Set:

 • Một tay vợt phải thắng sáu game mới thắng một set.
 • Nếu tỷ số set là 5-5 thì phải chơi ít nhất hai game nữa.
 • Nếu tỷ số là 7-5 thì set kết thúc.
 • Nếu tỷ số là 6-6 thì sẽ diễn ra loạt tiebreak.

13.10.7. Game:

 • Mỗi game bắt đầu với tỷ số 0-0.
 • Nếu tay vợt giành được một điểm khi giao bóng thì tỷ số sẽ là 15-0. Nếu tay vợt thua, tỷ số sẽ là 0-15.
 • Với mỗi điểm giành được, điểm sẽ tăng lên 30, sau đó là 40 và điểm tiếp theo giành được sẽ thắng game, miễn là đấu thủ có số điểm không quá 30.
 • Nếu tỷ số là 40-40 thì game sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai tay vợt giành chiến thắng cách biệt hai lần so với tay vợt kia.

13.10.8. Tiebreak:

 • Tay vợt bắt đầu giao bóng một lần, sau đó đối thủ giao bóng hai lần và người giao bóng tiếp tục đổi tay cứ mỗi hai lần giao bóng.
 • Tay vợt đầu tiên giành được 7 điểm và dẫn trước ít nhất 2 điểm sẽ thắng loạt tiebreak.
 • Tiebreak sẽ kéo dài cho đến khi một trong hai tay vợt dẫn trước hai điểm.

13.10.9. Nếu mặt sân thay đổi thì cược vẫn có hiệu lực.

13.10.10. Các loại cược có sẵn:

 • Chấp
 • Tổng (Tài/Xỉu)
 • Tổng cá nhân (Tài/Xỉu)
 • Tỷ số chính xác
 • Tổng (Chẵn/Lẻ)
 • Thắng trong game
 • Tay vợt thắng + Tổng số game
 • Cược Chấp và cược Tổng được kết toán theo game.

13.10.11. Nếu trận đấu bị dừng do trục trặc kỹ thuật (lỗi máy tính, mất kết nối, v.v.) thì cược chưa kết toán sẽ được trả thưởng với tỷ lệ cược 1,00.

13.10.12. Cược đặt vào trận tái đấu (nếu diễn ra) được chấp nhận như cược đặt vào một sự kiện mới.

13.10.13. Nếu stream sự kiện bị gián đoạn do trục trặc kỹ thuật (mất kết nối, DDoS, v.v.) thì cược vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp không thể xác định kết quả chung cuộc của trận đấu.

13.10.14. Số tiền đặt cược tối đa do công ty cá cược quy định cho từng sự kiện và từng kèo riêng lẻ.

13.10.15. Giới hạn và số tiền đặt cược có thể được điều chỉnh cho các giải đấu khác nhau mà không cần thông báo trước.

13.11. Khúc côn cầu băng eSport

13.11.1. Quy tắc kết toán cược giống như quy tắc kết toán của môn khúc côn cầu băng.

13.11.2. Các trận đấu gồm ba hiệp không bao gồm hiệp phụ hoặc loạt bắn luân lưu.

13.11.3. Trừ khi có quy định khác trên phiếu cược hoặc ở nhà cái thể thao, cược chỉ được kết toán cho thời gian thi đấu chính thức.  

14. CASHOUT

14.1. Cashout cho phép bạn thanh toán cược sớm (trước khi sự kiện thể thao được đề cập kết thúc).

14.2. Cashout chỉ khả dụng cho cược đơn và có thể không khả dụng cho một số trận đấu hoặc kết quả nhất định.

14.3. Bạn có thể sử dụng cashout bất kỳ lúc nào sau khi đặt cược, miễn là tùy chọn “bán cược” vẫn khả dụng cho cược được đề cập. Trong một số trường hợp, tùy chọn “bán cược” có thể không khả dụng vì một số lý do kỹ thuật (không có stream khả dụng, lỗi kỹ thuật khi hiển thị tỷ số, v.v.); tuy nhiên, tùy chọn này có thể khả dụng trở lại sau đó.

14.4. Để bán cược, bạn phải là người dùng đã đăng ký. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này bằng cách vào “Phiếu cược - Cược của tôi” hoặc “Hồ sơ - Lịch sử cược” trên trang web. Khi mở thông tin chi tiết về cược của bạn, bạn cần nhấn “Cashout” ở dưới cùng.

14.5 Số tiền khả dụng sẽ được hiển thị trong dòng "Cashout" của phiếu cược. Số tiền này có thể thay đổi và sẽ được tính toán riêng cho mỗi cược.

14.6. Đôi khi, yêu cầu cashout của bạn có thể bị chậm trễ. Yêu cầu cashout có thể không thành công nếu kết quả được đề cập bị hủy bỏ hoặc mất hiệu lực.

14.7. Số tiền cashout được cung cấp tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào là số tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn nếu yêu cầu của bạn thành công.

14.8. Trang web của chúng tôi có quyền hủy giao dịch cashout trong các trường hợp sau:

- Nếu số tiền rút hiển thị không chính xác

- Nếu cược của bạn được bán sau khi đã biết kết quả của kèo cược

- Nếu cược hoặc kết quả được xử lý không chính xác

- Nếu tùy chọn cashout được sử dụng cùng với tiền thưởng hoặc khuyến mại

Nếu việc bán cược bị hủy, cược sẽ được thanh toán dựa trên kết quả của sự kiện thể thao được đặt cược.

14.9. Trang web của chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản hoặc ngừng cung cấp tùy chọn cashout mà không cần nêu lý do hoặc báo trước.

15. Kèo khoảng thời gian

Thuật ngữ “Kèo khoảng thời gian” dùng để chỉ các cược đặt vào các kết quả xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. 

Nhằm mục đích thanh toán đặt cược, 14:59 được coi là phút thứ 15 và 15:00 được coi là phút thứ 16. 

Cược vào các khoảng thời gian sau đây: 31-45 và 76-90 không bao gồm thời gian bù giờ. 

Ví dụ: 

Cược Tổng Số Bàn Thắng Trên 0,5 được đặt vào khoảng thời gian sau đây: 1-15. Nếu bàn thắng được ghi vào lúc 14:59, cược này thắng. Tuy nhiên, nếu bàn thắng được ghi vào lúc 15:00, cược này sẽ thua vì bàn thắng được coi là đã được ghi trong khoảng thời gian sau đây: 16-30.

16. Bóng đá. Thẻ vàng

 • Đối với các cược đặt vào số lượng thẻ vàng, thì không tính thẻ đỏ. Nếu một cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì nhận hai thẻ vàng, thì điều này được tính là một thẻ vàng. Các thẻ được đưa ra cho những cầu thủ đã được thay thế, huấn luyện viên hoặc những cá nhân khác không tham gia trận đấu cũng không được tính. Các thẻ được đưa ra sau tiếng còi kết thúc trận đấu cũng không được tính. Các thẻ được đưa ra trong thời gian nghỉ giữa hiệp sẽ được coi là được đưa ra trong hiệp hai.
 • Các cược đặt vào đội nào sẽ bị thẻ vàng đầu tiên hoặc thay người đầu tiên. Nếu các sự kiện được chỉ định diễn ra cho cả hai đội trong cùng một phút theo giao thức trận đấu, thì cược được thanh toán theo tỷ lệ cược là 1,00.