Điều kiện thưởng cược

1. Các quy tắc này áp dụng cho quỹ tiền thưởng đặt cược. Các thông tin chi tiết như thời gian khuyến mại, số tiền nạp tối thiểu và số tiền thưởng sẽ được đề cập trong email liên lạc hoặc các trang khuyến mại

2. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả loại tiền thưởng đặt cược, trừ khi có quy định khác

3. Nếu có mã thì mã đó chỉ có giá trị một lần ngay khi mã khuyến mại này được nhập trước khi thực hiện khoản tiền nạp tối thiểu cần thiết và chỉ dành cho các tài khoản có địa chỉ email đã được xác nhận

4. Tiền nạp đủ điều kiện phải được thực hiện trong vòng 14 ngày sau khi mã khuyến mại được kích hoạt, nếu không, tiền thưởng sẽ hết hạn

5. Tất cả tiền thưởng đặt cược đều có yêu cầu đặt cược gấp 20 lần số tiền được ghi có trong vòng 14 ngày. Nếu không đáp ứng các yêu cầu đặt cược, mọi khoản tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị khấu trừ khỏi số dư

6. Các cược đủ điều kiện để đặt cược phải được đặt với tỷ lệ cược từ 1,75 trở lên và sẽ được thanh toán, loại cược đủ điều kiện – Cược đơn

7. Tiền thưởng chỉ có thể được sử dụng để đặt cược khi không có tiền trong số dư thực

8. Trong trường hợp cược được thực hiện bằng cả tiền thưởng và tiền mặt thực, tiền thắng cược sẽ được chia theo tỷ lệ. Tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ được cộng vào số dư tiền thưởng, và tiền thắng cược từ tiền mặt sẽ được cộng vào số dư tiền mặt

9. Trong trường hợp thực hiện rút tiền trước khi đáp ứng các điều kiện đặt cược, tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị giảm xuống 0

10. Nếu một cược đã được đặt từ số dư tiền thưởng mà sau đó đã thắng lại (tiền đã được chuyển thành tiền thực), thì các tính toán tiếp theo sẽ không được thực hiện đối với cược đó.

11. Số tiền thắng cược từ các khoản tiền thưởng đặt cược có thể quy ra tiền mặt tối đa là 50 USD, 50 EUR . Số tiền còn lại sẽ bị khấu trừ khỏi số dư

12. Có thể yêu cầu số tiền cụ thể bằng cách liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Tất cả các khoản tín dụng đều phải tuân thủ tỷ lệ chuyển đổi sang USD và có thể ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng được ghi có

13. GG.BET có quyền thu hồi hoặc tạm dừng chương trình khuyến mại bất kỳ lúc nào hoặc vô hiệu số dư tiền thưởng cũng như tiền thắng cược từ tiền thưởng

14. Mọi yêu cầu rút tiền đưa ra sau khi sử dụng mã khuyến mại này có thể phải được xác minh, nếu không, yêu cầu có thể bị từ chối

15. GG.BET có quyền hủy bỏ hoặc tạm dừng ưu đãi bất kỳ lúc nào cũng như hủy bỏ số dư thưởng của người dùng và mọi khoản tiền thắng cược thu được khi chuyển đổi phần thưởng (nội dung này áp dụng cho việc sử dụng bất kỳ chiến lược nào để đáp ứng các yêu cầu đặt cược phần thưởng và lạm dụng cơ chế phần thưởng).

16. Tất cả người thắng cược đều được xét duyệt quá trình chơi, và bất kỳ nỗ lực nào để lợi dụng hoặc lạm dụng chương trình khuyến mại đều sẽ dẫn đến việc bị loại

17. Chỉ có thể kích hoạt và đặt cược đồng thời một khoản tiền thưởng. Khi kích hoạt một chương trình tiền thưởng, bạn sẽ tự động hủy kích hoạt chương trình đang hoạt động trước đó.