Chính sách Hủy

Khi bạn chấp nhận sử dụng Dịch vụ, tất cả các khoản thanh toán của bạn được thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và không có quyền thu hồi theo luật định đối với hàng hóa và/hoặc dịch vụ đã mua cũng như các tiện ích khác. Nếu bạn muốn từ chối sử dụng Dịch vụ cho các lần mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ tiếp theo hoặc các tiện ích khác trên Trang web, bạn có thể từ chối Dịch vụ thông qua văn phòng cá nhân của bạn trên Trang web.

Ngoài ra, bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn xác nhận rằng bạn có quyền sử dụng Dịch vụ và các dịch vụ của Trang web được cung cấp qua Trang web hiện tại. Trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ thông qua Trang web cung cấp các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ trò chơi, bạn đưa ra tuyên bố có ràng buộc về pháp lý rằng bạn đã đủ hoặc quá tuổi hợp pháp để được coi là người lớn theo yêu cầu của quốc gia hoặc nơi cư trú của bạn để sử dụng các dịch vụ hiện tại do Trang web cung cấp. Bằng việc bắt đầu sử dụng Dịch vụ, bạn tự chịu trách nhiệm pháp lý rằng bạn không vi phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào mà dịch vụ đang được sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào nêu trên.

Bạn công nhận và đồng ý rằng Tài khoản của bạn không phải là một tài khoản ngân hàng và do đó không được bảo hiểm, đảm bảo, tài trợ hoặc được bảo vệ bởi bất kỳ ngân hàng hoặc chương trình bảo hiểm hệ thống nào khác. Ngoài ra, mọi khoản tiền nạp vào Tài khoản của bạn sẽ không được hưởng lãi.

Bạn có thể yêu cầu rút tiền từ Tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào, miễn là:

  • tất cả các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản đã được kiểm toán và không có khoản nào trong số đó bị hủy;
  • mọi thao tác xác minh đều đã được thực hiện đúng cách.

Chúng tôi có quyền tính một khoản phí tương đương với chi phí của chính chúng tôi đối với việc rút các khoản tiền chưa được đưa vào hoạt động.

Nếu số tiền được yêu cầu là từ một nghìn đô la Mỹ (1.000 USD) trở lên, quy trình nhận dạng người chơi phải được thực hiện bằng cách gửi cho chúng tôi bản sao hoặc ảnh kỹ thuật số của các giấy tờ tùy thân của bạn, chẳng hạn như Hộ chiếu hoặc CMND/CCCD (trang có ảnh chụp).

Sê-ri và số hộ chiếu có thể được che lấp đi trên hình ảnh. Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng thẻ nhựa, bạn cũng phải gửi cho chúng tôi bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ này. Sáu chữ số đầu tiên và bốn chữ số cuối cùng của số thẻ (nếu số thẻ được in nổi, lưu ý, dòng chữ số này phải được che ở mặt trước và mặt sau của thẻ) phải rõ ràng, mã CVV2 phải được che lấp đi.

Trong trường hợp có thanh toán đáng ngờ hoặc gian lận, bao gồm cả việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm bất kỳ khoản bồi hoàn hoặc hoàn lại thanh toán nào khác), Công ty có quyền khóa Tài khoản của bạn, đảo ngược mọi khoản thanh toán đã thực hiện và thu hồi bất kỳ số tiền thắng cược nào.

Chúng tôi có quyền thông báo cho bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào có liên quan (bao gồm cả các cơ quan tham chiếu tín dụng) về mọi gian lận thanh toán hoặc hoạt động bất hợp pháp khác và có thể sử dụng dịch vụ thu hộ để thu hồi các khoản thanh toán. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép thẻ tín dụng nào, dù thẻ tín dụng có phải là thẻ đã bị đánh cắp hay không.