CÁC ĐIỀU KHOẢN THƯỞNG CỦA TRÒ CHƠI INSTA

 1. Các quy tắc này áp dụng cho quỹ tiền thưởng Trò chơi Insta. Các thông tin chi tiết như thời gian khuyến mãi, số tiền gửi tối thiểu và số tiền thưởng sẽ được đề cập trong email liên lạc hoặc các trang khuyến mãi
 2. Các Điều khoản & Điều kiện này áp dụng cho tất cả tiền thưởng của Trò chơi Insta trừ khi có quy định khác
 3. Nếu có một mã được cung cấp thì mã đó chỉ có giá trị một lần khi mã khuyến mại được nhập trước khi nạp khoản tiền nạp bắt buộc tối thiểu, và chỉ áp dụng với những tài khoản có địa chỉ email đã được xác nhận
 4. Bạn phải nạp khoản tiền nạp theo yêu cầu trong vòng 14 ngày sau khi kích hoạt mã khuyến mãi, nếu không, tiền thưởng sẽ hết hạn
 5. Tất cả tiền thưởng trò chơi Insta đều có yêu cầu đặt cược gấp 25 lần số tiền được ghi có trong vòng 10 ngày. Nếu không đáp ứng các yêu cầu đặt cược thì bất kỳ khoản tiền thưởng nào và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị khấu trừ vào số dư
 6. Các cược đủ điều kiện để nhận tiền thưởng Trò chơi Insta đặt cược phải được đặt trên tất cả các trò chơi trên trang ‘Trò chơi Insta’ của trang web, ngoại trừ Vòng Quay May Mắn.
 7. Trong trường hợp cược được đặt bằng cả tiền thưởng và tiền mặt thực, tiền thắng cược sẽ được chia theo tỷ lệ. Tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ được cộng vào số dư tiền thưởng, và tiền thắng cược từ tiền mặt sẽ được cộng vào số dư tiền mặt
 8. Chỉ có thể sử dụng tiền thưởng để đặt cược khi số dư thực không có tiền
 9. Tiền thắng cược từ các khoản tiền thưởng trò chơi Insta có thể quy ra tiền mặt tối đa là 50 USD, 50 EUR. Số tiền còn lại sẽ được khấu trừ vào số dư
 10. Có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để yêu cầu một số tiền cụ thể. Tất cả khoản ghi có đều được phải tuân theo tỷ giá chuyển đổi sang USD và có thể ảnh hưởng đến số tiền cuối cùng được ghi có
 11. Trong trường hợp thực hiện rút tiền trước khi đáp ứng các điều kiện đặt cược, tất cả tiền thưởng và tiền thắng cược từ tiền thưởng sẽ bị giảm xuống 0
 12. GG.BET có quyền thu hồi hoặc tạm dừng chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào hoặc vô hiệu số tiền thắng cược từ tiền thưởng
 13. Bất kỳ yêu cầu rút tiền nào sau khi mã khuyến mãi này được sử dụng có thể cần phải được xác minh, nếu không, yêu cầu có thể bị từ chối
 14. Các điều khoản và điều kiện có thể được xem xét và thay đổi bất kỳ lúc nào trong thời gian khuyến mãi
 15. Quá trình chơi trò chơi của tất cả người thắng cược đều phải được xem xét, và bất kỳ nỗ lực nào để lợi dụng hoặc lạm dụng chương trình khuyến mại đều sẽ dẫn đến việc bị loại
 16. Chỉ có thể kích hoạt và đặt cược đồng thời một khoản tiền thưởng. Nếu kích hoạt một chương trình tiền thưởng, bạn sẽ tự động hủy kích hoạt chương trình đang hoạt động trước đó.